Praktisk informasjon

2
Bygning 27

HumSam-Bibliotek. Georg Sverdrups hus. Moltke Moes vei 39, Oslo

HumSam-biblioteket er Norges største fag- og forskningsbibliotek og betjener først og fremst studenter og ansatte ved de 4 fakultetene vi hører til: Humanistisk, Samfunnsvitenskapelig, Utdanningsvitenskapelig og Teologisk fakultet.

Hoteller i Oslo

Restaurante Aymara [Parkveien 64]

Offentlig transport i Oslo (Reiseplanlegger). Blindern er nærmeste stopp til biblioteket (biblioteket er fem minutter fra stoppet)