Hovedside

IMG_9526Lørdag 23. mars 2019 – HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo

Tema: Hva skjer med fremmedspråkene i.f.m. fagfornyelsen? Hvordan overordnet del integreres i nye læreplaner for fremmedspråk? Hvilken rolle får det europeiske rammeverket i de nye læreplanene?

Skriv datoen i kalenderen din!

Reklamer
Lag ditt nettsted på WordPress.com
Sett i gang