Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Hovedside

IMG_9526Lørdag 23. mars 2019, kl. 9:00 – HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo

Tema: Hva skjer med fremmedspråkene i.f.m. fagfornyelsen? Hvordan integreres overordnet del i nye læreplaner for fremmedspråk? Hvilken rolle får det europeiske rammeverket i de nye læreplanene?